Bokserski savez Srbije (BŠ) pokrenuo je akciju čiji je akcenat na vaspitanju dece, saopštio je predsednik te organizacije Nenad Borovčanin.

„Bokserski savez Srbije pokreće akciju u bokserskim klubovima koja će predstavljati svojevrsni vaspitni kurikulum kroz koji će se raditi na podršci detetu u oblikovanju i stvaranju mogućih situacija gde se uspostavljaju socio-emocionalni odnosi”, naveo je Borovčanin.

On je ocenio da je „kompetencija dece na roditeljima”, koji predstavljaju „paradigmu za dete, ali i na vaspitačima bilo da je reč o vaspitaču u vrtiću, školi, treneru u sportu koje je dete izabralo kao vid rekreacije ili svog budućeg poziva”.

Predsednik BŠ je dodao da je jako bitno za decu da imaju kvalitetno vaspitanje.

„Deca koja ostvare stabilnu i jaku vezu sa roditeljima i vaspitačima, kasnije će pokazati samouverenost, sigurnost, stabilnost, kreativnost, kao i spremnost da se prilagode svojoj društvenoj sredini. Vaspitanje ima uticaj na kompletnog čoveka, izgradnju njegovog intelekta, karaktera, emocija i tu se susrećemo sa procesom usvajanja znanja, umeća i navika, proces razvijanja telesnih i intelektualnih snaga i sposobnosti, pogleda na svet”, objašnjava Borovčanin.

Pojedinac, mladi sportista veliki deo vremena provodi u sportskom klubu koji, kako je saopštio predsednik BŠ, uz porodicu predstavlja fundamentalni faktor pripreme dece i mladih za život i rad u društvenoj zajednici.

„Podrška i saradnja između roditelja i trenera za kompletan dečiji razvoj i dečija postignuća na svim poljima posebno je važna, a što je komunikacija jača time se kvalitetnije i efikasnije implementiraju kreativne ideje i zadovoljavaju interesovanja i potrebe dece. Naši treneri u bokserskim klubovima širom Srbije narednih meseci proći će pedagošku obuku, iako mnogi, naročito ovi stariji to već jesu i svojim rezultatima su već dali ono što se traži od njih, a to je da stvaraju bolje ljude”, dodao je Borovčanin.

Povodom pokretanja akcije u klubovima gde će se pored boksa raditi i na vaspitnom konceptu, Borovčanin je poslao svim trenerima u Srbiji pismo zahvalnosti kako bi nastavili dalji rad na tome.

Usavršavanje svih sledi kroz niz edukativnih radionica, a sve u cilju da se što lakše savladaju svi izazovni momenti sa kojima se suočavaju svi u vaspitnom procesu.

„Deca se razvijaju u interakciji brojnih faktora, a roditelji i vaspitači, odnosno treneri su temelj u njihovom vaspitanju i razvoju, naročito ako među njima ima dobre komunikacije i pragmatične saradnje. Socijalna integracija deteta uviđa se putem interakcije sa okruženjem, a samim tim podstiče se njegov celokupni razvoj. Deca se ne rađaju s veštinama, vrednostima i vrlinama. Sve one su važan deo detetovog identiteta i ličnosti, zbog čega je svako dete jedinstveno, prepoznatljivo i različito od drugih. Zajedničko im je da se one uče, stiču, uvežbavaju i razvijaju, prvo u porodici, a zatim i u školi, sportskom klubu”, istakao je Borovčanin.

Na kraju je rekao da je važno da deca budu tolerantna, dosledna i iskrena, prenosi Sport.

„Naša misija će biti upravo ta, da kod dece razvijemo strpljenje, toleranciju, kritičnost, doslednost, iskrenost, uvažavanje, da u svakom trenutku svog života budu šampioni, dosledni i dostojni sebe”, zaključio je Borovčanin.

Translate »